Inject Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến • Miễn phí Căn Nguyên •

Trạng thái Online
Last Update:
Online Users:

Ấn nút dưới để bắt đầu tiến trình nạp.

Start Injection

Để bắt đầu chúng tôi cần update dữ liệu vào app. Tiến trình này đơn giản và chỉ cần làm 1 lần duy nhất

Go Back